miércoles, 6 de octubre de 2010

if this world makes you crazy

and you've taken all you can bear

you call me up

because you know

I'll
be
there

No hay comentarios:

Publicar un comentario

..